Sjå 20.55-sendinga her

Arne Flatin er programleiar for tv-sendinga.