Sindre (55) blei ufør etter at sjukehuset gløymde igjen nål

Det som skulle vere ein kurant ryggoperasjon blei fatalt for Sindre Remøy. Ingen på operasjonsstova oppdaga den sju centimeter lange nåla som låg igjen inne i ryggen.

Sindre Remøy

Sindre Remøy må gå på sterke smertestillande for å klare å halde ut dagane og nettene. Før den fatale ryggoperasjonen i 2013 var han assisterande plattformsjef i Nordsjøen, og gledde seg til mange fleire år på jobb.

Foto: Remi Sagen / NRK

Sindre Remøy i Ørskog på Sunnmøre lever med intense smerter og ein lamma fot. Det blei resultatet etter at verken legen eller sjukepleiarane huska å ta ut igjen ei sju centimeter lang nål i ryggrada hans etter ein prolaps-operasjon hausten 2013. Først vel fire år seinare blei nåla operert ut, då hadde den gjort uopprettelege skadar.

– Eg har mist alt som heiter jobb, maritime sertifikat og ikkje minst helseattesten, seier Remøy.

La igjen skru, nåler og strikk

Ferske tal viser at Norsk pasientskadeerstatning har behandla 65 saker dei siste fem åra der legar og sjukepleiarar har gløymt igjen medisinsk utstyr etter operasjon. Statistikken vitnar om gløymde kompress og bandasjar, men også nåler, strikkar, ein skru og ei operasjonsskei.

Øydis Castberg

Kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg i Norsk pasientskadeerstatning seier det er svært viktig at helsevesenet lærer av feila, for å unngå at det skjer igjen.

Foto: NRK

– I desse sakene er det heilt klart svikt i helsetenesta, og vi meiner at kva enkelt av desse 65 sakene kunne vore unngått dersom rutinane hadde vore følgde, seier kommunikasjonsdirektør Øydis Ulrikke Castberg.

Fann knekt nål etter tre år

Sjøkapteinen Sindre Remøy trudde først smertene ville gje seg, men tok kontakt med eit privat sjukehus etter tre år. Ei CT-undersøking avslørte nåla, som hadde knekt i tre bitar, og gjort skade nerverota. Det kan bety at Remøy må leve med sterke smerter og ein lamma fot resten av livet.

Nål i ryggen

CT-bildet viser nåla som står inn i ryggrada til Sindre Remøy etter prolaps-operasjonen i 2013. Helseføretaka har rutinar for å telje opp alt medisinsk utstyr etter operasjonar, men det blir ikkje alltid følgde opp.

Foto: Medi3

Helse Møre og Romsdal beklagar det som skjedde, men seier feil kan skje.

– Når det skjer ei uønskt hending, behandlar vi det i kvalitetssystemet vårt, slik at vi kan lære av feila våre og hindre at det skal skje igjen, seier fung. fagdirektør Mariann Hagerup Gammelsæther.

Mariann Hagerup Gammelsæther

Fung. fagdirektør Mariann Hagerup Gammelsæther i Helse Møre og Romsdal seier det kan skje menneskelege feil.

Foto: Remi Sagen / NRK

Vil ikkje rå folk til å unngå operasjonar

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn syns ikkje 65 saker er urovekkjande mykje. Han viser til at det har blitt utført tusenvis av operasjonar ved norske sjukehus i desse fem åra. Han meiner pasientar ikkje har grunn til å vere urolege for å legge seg på operasjonsbordet, men vedgår at slike feil kan få store følgjer.

Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn seier folk ikkje bør vere urolege for å legge seg på operasjonsbordet.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Det er eit potensial for alvorlege konsekvensar og livstruande tilstandar når ein gløymer igjen objekt inne i pasientane, seier han.

Forstår ikkje korleis det kunne skje

Sindre Remøy har forsona seg med at han neppe kjem tilbake på arbeid, og at han må leve med sterke smerter. Han syns likevel det er tungt å sjå at også andre opplever det same som han, fordi sjukehusa slurva med rutinane.

– Eg har sjølv jobba med kvalitetssikring, og eg fattar og begrip ikkje at det kan skje så mange gongar i Noregs land.

Les også: