Seks poeng til Volda ungdomsskule

Deltakarlaget i Klassequizen frå Volda ungdomsskule er Oda Brenne, Mali El'Mourabit og Hans Topphol. Høyr spørsmåla og svara her. (Vi gjer merksam på at laget fekk eit poeng meir enn det som blir sagt i opptaket. Dette på grunn av feil i ei av spørsmålsstillingane.)