Se redningsmann hente passasjer

Se bildene fra hjelmkameraet til redningsmennene.