Satser på økte ferjebevilgninger

Regjeringen går inn for å forlenge ekstratilskuddet på 100 millioner kroner til ferjedrift i ferjefylkene på Vestlandet også i årene fremover. Det kommer frem i instillingen til kommuneproposisjonen for 2018. Pengene skal brukes både til å bedre transport-tilbudet og til ferjer med mer miljøvennlig teknologi.