Satsar på ny teknologi

Det nye båtdesignet VINDSKIP får hybrid-elektrisk framdrift frå STADT AS i Gjerdsvika. Det opplyser selskapet i ei pressemelding. Det nye med designen er at det her berre er utforminga av sjølve skroget som i seg sjølv gjer at vinden dreg skipet framover, så godt som uavhengig av vindretning. Ifølgje selskapet kan miljøavtrykket bli redusert med så mykje som 80 % om ein samanliknar det med skip av liknande karakter brukt i dag.

Vindskip
Foto: Illustrasjon Vindskip