Hopp til innhold

– De forstår åpenbart ikke fylket

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra Høyre, beskylder Arbeiderpartiet for å mangle forståelse for behovene i Møre og Romsdal. Det startet en ordkrig fra dag én i APs valgkamp i fylket.

Arbeiderpartiet startet lørdag sin valgkamp i Molde.

Høyrestatsråd Anniken Hauglie mener Arbeiderpartiet mangler kunnskap om behovene i Møre og Romsdal. Toppkandidatene til Ap startet sin valgkamp i molde lørdag, og beskylder statsråden får å mangle matematikkunnskaper. Fra venstre: Else-May Botten, Fredric Holen Bjørdal og Tove-Lise Torve.

Foto: Eirik Haukenes

– Arbeiderpartiet forstår åpenbart ikke dette fylket og hvordan det private næringslivet skaper arbeidsplasser, sier statsråden. Hun viser til utregninger Høyre har gjort med utgangspunkt i Arbeiderpartiets valgløfte om økt beskatning på 15 milliarder kroner.

Anniken Hauglie

Høyres arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie hevder Arbeiderpartiet ikke skjønner de behovene Møre og Romsdal har.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Høyres utregninger viser at en slik økning utgjøre 647 millioner kroner for Møre og Romsdal. Noe Hauglie mener er uheldig i en periode hvor mange bedrifter sliter med omstilling.

– Dette er penger næringslivet kunne brukt til å skape flere arbeidsplasser.

Mener Høyre mangler regnekunnskaper

Else-May Botten er Arbeiderpartiets førstekandidat i Møre og Romsdal. Statsrådens påstander om manglende forståelse av eget fylke avfeies.

– Høyre har laget seg et eget regnestykke som vel egentlig bare viser at vi må forbedre regneferdighetene her i landet, slår Botten fast og hevder Høyre ikke ser hva som ligger bak tallene.

– Skatteøkningen skjer gjennom økt formue- og inntektsskatt, avgifter og skatteforliket fra Stortinget. Pengene tas fra dem som har mest, og skal føres tilbake til blant annet næringslivet gjennom støtteordninger.

– Mer effektivt enn skattelette

Så der Høyre ønsker å stimulere næringslivet gjennom skattelette, vil arbeiderpartiet bruke ordninger innen blant annet Innovasjon Norge for å fremme vekst.

– Et viktig tiltak kan være å knytte forskningsmidler tettere på næringslivet. Utregninger vi har gjort tidligere, viser at det har sju ganger bedre effekt enn direkte skattelette, hevder Botten.

– Svertekampanje

Arbeiderpartiet startet sin valgkampturné i den politisk blå byen Molde lørdag. Deretter går turen videre gjennom Møre og Romsdal.

AP på stand i Molde

Fredric Holen Bjørdal er Arbeiderpartiets andrekandidat i Møre og Romsdal. Lørdag sto han på stand i Molde.

Foto: Eirik Haukenes

– Ved et stortingsvalg må partiene ta hensyn til behov i hele det langstrakte landet. Har arbeiderpartiet klart å fange opp hva som trengs i Møre og Romsdal?

– Vi har jobbet helt nede på grasrotnivå i hver eneste kommune før dette valget. Påstandene fra statsråden og Høyre, mener jeg er en svertekampanje for å skremme vekk velgere, sier Botten.