NRK Meny
Normal

Reagerer kraftig på fiskeridirektørens forslag

Politikere og Fiskarlaget mener det er feil å flytte regiondirektøren i Fiskeridirektoratet til Trøndelag – bort fra det maritime tyngdepunktet på Sunnmøre.

Ole Morten Sorthe, Harald Tom Nesvik og Frank Sve

Daglig leder Ole Morten Sorthe i Fiskarlaget, parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik, og fylkespolitiker Frank Sve.

Foto: Montasje

Mandag kveld sendte direktør Liv Holmefjord sin innstilling til fiskeriminister Elisabeth Aspaker, der hun anbefalte å omorganisere hele regionstrukturen i fiskeridirektoratet.

Holmefjord ønsker å legge ned ni av totalt 28 fiskerikontor, og etablere tre store regionkontor i Nord-, Midt- og Sør-Norge.

I forslaget ligger det blant annet at regiondirektøren i Ålesund forsvinner til Trøndelag, i tillegg til at kontoret i Herøy blir lagt ned. Det vekker harme blant flere politikere og Fiskarlaget.

– Umiddelbart synes jeg dette forslaget er ganske håpløst. Ålesund er et veldig sterkt område innen fiskeri og havbruk, og en flytting av regiondirektøren vil være kjempenegativt for næringen, sier fylkespolitiker Frank Sve (Frp) til NRK.

Han ser oppgitt på at funksjoner for enhver pris skal flyttes til Trondheim, kun fordi det er den største byen.

– Lett å velge den største byen

Det samme mener parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet, Harald Tom Nesvik. Han mener det er viktig å se på kompetanse og miljø, fremfor folketall og antatte regionsenter.

Fiskeridirektør Liv Holmefjord

Fiskeridirektør Liv Holmefjord sendte mandag kveld inn sin innstilling til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Fiskeridirektoratet

– Personlig mener jeg fiskerikompetansen knyttet til villfisknæringen er mye sterkere i Møre og Romsdal og ålesundsmiljøet, enn innerst i Trondheimsfjorden. Selv om havbruksnæringen kanskje er sterkere der oppe, så er jeg uenig med fiskeridirektørens anbefaling, sier Nesvik.

Han opplyser at han allerede har bedt nærings- og fiskeridepartementet om å velge Ålesund som regionsenter, sammen med Bergen og Tromsø.

– Det er lett å velge den største byen, men man må ikke opprettholde alle tradisjonelle strukturer for enhver pris. Man jobber på en helt annen måte enn før, og har mye bedre kommunikasjonsmuligheter, så Ålesund vil fortsatt kunne være et fullgodt regionsenter, sier Nesvik.

Frykter svekkelse

Daglig leder Ole Morten Sorthe i Fiskarlaget frykter den maritime næringen på Sunnmøre skal miste nærheten til fiskeridirektoratet, dersom kontoret i Herøy blir lagt ned og direktøren blir flyttet ut av fylket.

– Møre og Romsdal er et mye tyngre fiskerifylke enn Trøndelag, sett bort ifra på havbrukssiden. Hvis vi mister nærheten til direktoratet, så vil det føre til en svekkelse for brukerne, industrien og oppdretterne, sier Sorthe.

Til tross for den negative mottakelsen, er både Sorthe og Nesvik på generelt grunnlag positive til å danne tre store regionsenter.

Fiskeridirektørens innstilling ligger nå på statsråd Elisabeth Aspaker sitt bord. En avgjørelse vil komme i løpet av kort tid.