Hopp til innhold

Rår mot vindkraft på land

Utbygging av vindkraftanlegg på land gir meir støy i befolkninga enn det gir av energi til Noreg, meiner Bengt Endreseth, som er leiar i energiregionen Møre. Han er ein av fagfolka hos fylkesrådmannen som råder politikarane til å seie nei til NVE sine planar om vindkraft på land i dei to områda i fylket som NVE har foreslått. Han peiker på at løysninga på framtida sitt energibehov i hovudsak ligg i produksjon av hydrogen av naturgass. Han meiner også at vindkraft til havs har eit stort potensial, dersom det blir billigare i framtida.

Bengt Endreseth
Foto: Per Vidar Kjølmoen/Møre og Romsdal fylkeskommune