Pris til Gjøra

Bygdeutviklingsprisen her i fylket for i år, går til Gjøra Bygdeutvikling i Sunndal. Laget har i snart 20 år vore ein praplyorgnaisasjon for alle lag og foreiningar i Øvrebygda i Sunndal. Foreninga driv ikkje komersielle verksemd sjølv, men bidrar til at andre verksemder utviklar seg med arbeidsplassar. Mellom anna har Gjøra Bygdeutvikling bidratt til butikk i bygda, nye lokale for Nasjonalparksenteret , turistinformasjonen og etabelringa av sommarfestivalen "Gjære Gjøra".