Pris for kulturminnevern

-En ære å få en slik pris sier Eirik Gudmundsen fra Kristiansund.

Eirik Gudmundsen fra Kristiansund og Nordmøre turistforening mottar Claus Helbergs minnepris.
Foto: Berit Rødstøl

Todalshytta
Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Med Rjukanfossen som kulisser mottok Eirik Gudmundsen fra Kristiansund og Nordmøre turistforening Claus Helbergs minnepris.

- Det er en ære, sier en stolt vinner, som har reist 80 mil for å få med seg prisutdelingen.

Overrekkelsen av Helbergprisen var en del av 200 års markeringen foss og fjell i 200.

Heder til kulturminnevern

Claus Helbergs minnepris er opprettet for å hedre mennesker som på en særlig beundringsverdig måte har bidratt til å verne og synliggjøre kulturminner i skog og fjell.

Det var Øystein Dahle, styreleder av Claus Helbergs stiftelsen, som delte ut prisen sammen med Helbergs enke.

Gammelsetra
Foto: Kristriansund og Nordmøre turistforening

-Eirik Gudmundsen har med sitt enestående engasjement bidratt til restaurering av utallige bygninger, slik at kulturopplevelsen er bevart for kommende generasjoner. Gammelsetra, Todalshytta, Vollasetra og Innerdalshytta vil bli stående som minner om en betydelig kulturinnsats, sier Øystein Dahle.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening– Jeg satte stor pris på Claus Helberg og jeg tror han ville ha likt seg på den nye fjordruta til Kristiansund og Nordmøre Turistforening, sier prisvinneren.

Gudmundsen har brukt utallige arbeidstimer på å planlegge og renovere alle de 26 hyttene til foreninga. – Det er utrolig fint å bli gjort stas på, etter å ha jobbet på dugnad i 22 år, legger Gudmundsen til.

Minnespris

Innerdalshytta
Foto: Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Claus Helbergs minnepris deles ut for andre gang. Det var Luster Turlag som fikk fjorårets pris for sitt arbeid med å gjenreise fjellgården Fuglesteg som brant ned på midten av 80-tallet.

Tanken er at Helberg-prisen skal bli en årlig premiering av mennesker eller organisasjoner som har spesielt fokus på bevaring av kulturminner i skog og fjell.

Kulturminneprisen har fått navn etter den avdøde friluftspioneren Claus Helberg, sjefsinspektør i Den Norske Turistforening, æresmedlem og tilsatt i organisasjonen i over 60 år.