Hopp til innhold

Pasientombudet: – Bra at flere klager på kommunene

Det har vært en kraftig økning i 2016 av saker fra kommunehelsetjenesten til Pasientombudet i Møre og Romsdal.

Sykehjem illustrasjon

Stadig flere klager på den kommunale helsetjenestene, men pasientombudet i Møre og Romsdal mener enda flere bør klage. (illustrasjonsbilde)

Foto: Frank May / NTB scanpix

46 prosent av alle sakene som kommer til Pasientombudet omhandler det kommunale tjenestetilbudet.

– Kommunehelsetjenesten behandler langt flere pasienter og brukere enn sykehusene, og klagetallet bør ligge over 50 prosent. At tallet nå stiger er et tegn på at de som får kommunale helsetjenester nå er mer oppmerksom på sine rettigheter, sier pasientombud Runar Finvåg.

Rettigheter

Alle som mottar behandling og hjelp fra statlige helse og omsorgstjenster har rett til å klage dersom de mener at tjenestene ikke er gode nok. Pasientombudet får ofte disse sakene, og vanligvis er det klager etter behandling på sykehusene. Men dette er i ferd med å snu.

Runar A. Finvåg

Pasientombud Runar Finvåg er fornøyd med at flere pasienter klager på det kommunale helsetilbudet

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Men vi mener fortsatt at det er et betydelig antall saker som bør meldes, enten til pasientombudet, fylkesmannen eller tjenesten selv, sier Runar Finvåg.

– Jeg tror fortsatt at det er en stor klagefrykt blant de som bruker disse tjenestene og deres pårørende. Jeg tror det fortsatt er slik at en er redd for å få reprimander mot de som mottar tjenestene. Det er iallefall det vi får høre fra de pårørende som har en viss frykt for å klage.

Fokus

Pasientombud Runar Finvåg mener sykehusene generelt er flinkere enn kommunehelsetjenesten til å melde fra om egne feil.

– Mitt inntrykk er at de ansatte på sykehusene over lengre tid har hatt et fokus på dette å gi informasjon til pasientene om at der som det er gjort feil så har de både rett til å søke erstatning og klage. Jeg tror ikke at de ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten har det samme fokueset, men det burde de ha, sier Runar Finvåg.