Hopp til innhold

Sykepleier kjøpte billig hytte - nå angrer pasienten

En sykepleier i Kristiansund kjøpte ei hytte billig av en pasient, men pasienten angret.

Helsetilsynet vurderer å gi en sykepleier i Kristiansund advarsel etter at sykepleieren kjøpte ei hytte billig av en pasient. Sykepleieren hadde omsorgen for pasienten i dette tidsrommet.

Kan ha blandet roller

Spørsmålet er om sykepleieren har blandet roller privat og jobb på en måte som er uetisk og brudd med helsepersonelloven.

Sykepleieren hadde ansvar for pasienten gjennom flere år og i 2005 kjøpte sykepleieren ei hytte av pasienten sin.

Angret på salget

I ettertid angret pasienten på salget og mente den ble solgt for billig. Sykepleieren hevder det var pasienten som selv tok initiativ til salget og at helsetilstanden til pasienten da var så god at tilbudet ble tatt seriøst. Blant annet skal søsteren ha godkjent salget.

Arbeidsgiver for sykepleieren, Kristiansund kommune, mener sykepleieren har handlet i god tro og ikke kan klandres for å ha utnyttet stillingen sin.

- Kan ikke klandres

Helge A. Carlsen, kommunalsjef i Kristiansund

Helge A. Carlsen, kommunalsjef i Kristiansund.

Foto: Stig Morten Waage / NRK

Kommunalsjef Helge Carlsen er forsiktig med å kommentere realitetene i saka.

- Saken har vært behandlet i kommunens kvalitetsutvalg. Vi mener sykepleieren ikke kan klandres for det som er blitt gjort, sier Carlsen til NRK.

Saka under behandling

Fagsjef for tilsynssaker i Helsetilsynet, Hanne Knudsen, er tilbakeholden med å kommentere saka nå.

- Saka er under behandling hos oss, og jeg kan ikke uttale meg om den enkeltsaka. Vi opplever ikke mange slike saker. Jeg vil si at det er veldig få saker som denne.

Etiske spørsmål

Sykepleierutdanninga ved Høgskolen i Molde legger stor vekt på etiske spørsmål.

Kari Johanne Westad Hauge

Dekan ved helse-og sosialutdanninga ved Høgskolen i Molde, Kari Johanne Westad Hauge sier man skal være forsiktig med å blande roller.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Dekan ved helse- og sosialutdanninga, Kari Westad Hauge, synes denne saka illustrerer dilemma sykepleiere kan møte i jobben. Hun er likevel forsiktig med å kommentere denne enkeltsaka.

- Det er viktig å reflektere over etiske problemstillinger. Man kan vente seg at slike saker kommer opp fra tid til annen. Dette sier noe om at det er ikke alltid like lett å trekke linjer mellom det å være privatperson og en hjelpearbeider.

- Ikke likeverdig forhold

Westad Hauge sier det er viktig å være klar for at mellom pasient og ansatt er det ikke et likeverdig forhold.

- En skal gi hjelp, og en er mer eller mindre hjelpetrengende. Det kan raskt skapes bindinger, og det kan settes i gang noe som sykepleieren ikke må utnytte.

- Det er viktig å være profesjonell, men det betyr ikke at du ikke skal gi av deg selv som menneske og person. Det er viktig å finne en balansegang, og den grensa må hver enkelt kjenne på, sier Westad Hauge.