Hopp til innhold

Øyen nekter å møte på samarbeidsmøter

Kristiansundsordfører Per Kristian Øyen nekter å reise til møter i Molde. I et brev til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik skriver Øyen at han har vært på sitt siste bysamarbeidsmøte.

Per Kristian Øyen

Per Kristian Øyen vil ikke møte på bysamarbeidsmøter i Molde.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

I eposter NRK har fått tilgang til mellom Kristiansundsordfører Per Kristian Øyen og fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik avsløres en meget amper stemning mellom partene.

29. desember kalte Guttelvik inn til samarbeidsmøte mellom de tre store byene i Møre og Romsdal. Dette er møter som har vært arrangert med jevne mellomrom de siste åra.

Tema er i stor grad knyttet til samferdselsløsninger rundt de tre store byene i fylket, og de såkalte bypakkene.

I svaret på invitasjonen skriver Øyen den 30 desember:

"Jeg kommer ikke på noe bysamarbeidsmøte. Så lenge jeg er ordfører, så kommer ikke jeg til å møte på disse møtene. Nå tror jeg fylket må vurdere kontakten på annen måte enn gjennom disse "samarbeidsmøtene".

Dette er eposten fra Øyen til Ottar Brage Guttelvik:

Øyens epost til Guttelvik

Dette er eposten Øyen sendte til fylkesrådmannen.

Overlatt ansvaret til andre

NRK har sendt epost til Per Kristian Øyen i dag med fire hovedspørsmål.

– Hva er grunnen til at du personlig ikke ønsker å møte?

– Er samarbeidsklimaet så forsuret etter sjukehussaken, at også andre arenaer for samarbeid blir svekket?

– Hvordan mener du kontakten mellom byene bør være?

– Hva skal erstatte disse samarbeidsmøtene?

Øyen velger å svare følgende på alle spørsmål:

– Dette arbeidet baserer seg mye på fremtiden, av den grunn så har jeg overlatt dette arbeidet til varaordfører Kjell Nergaard. Neergaard har møtt i disse møtene lenge før 30.12. Han var også med på en studietur i fylkets regi til København like etter sommeren 2014. Dette svaret er fylletsgjørende for de andre spørsmålene også. Vi møter. Men med varaordfører, skriver Øyen.

Sterke følelser i saken

Torgeir Dahl

-Jeg håper at Per Kristian klarer å legge det verste bak seg, sier moldeordfører Torgeir Dahl.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

– Vi har merket oss at det er sterke følelser i saken, og at det fortsatt er det på Nordmøre. Jeg håper at det normaliserer seg. Vi trenger et bysamarbeid, sier ordfører i Molde, Torgeir Dahl.

Selv om Per Kristian Øyen ikke vil møte på samarbeidsmøtene har kommunen vært representert ved varaordfører Kjell Nergaard. I følge Dahl har han ivaretatt kontinuiteten i arbeidet for Kristiansund kommune.

– Jeg vil ikke si at det er en fordel at Øyen ikke er med. Jeg håper at Per Kristian Øyen klarer å legge det verste bak seg. Men dersom han har problemer med dette, så må vi bare akseptere det, sier Dahl.

Denne omtalte eposten er ikke en del av de epostene Øyen valgte å offentliggjøre tidligere i år. NRK har fått eposten etter et innsynskrav i fylkeskommunen.