Opprydningen ferdig i formiddag

På Fylkesveg 64 ligger det fremdeles pukkstein i veibanen i nordgående retning over flere mil fra Moakrysset og forbi Eide og Vevang og mot Atlanterhavsveien. Opprydningsarbeidet vil pågå til cirka klokken 12. Steinen har falt av en bil og er særlig til fare for motorsykler. Bilister blir bedt om å kjøre varsomt.