Ålesund politistasjon
Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Omfattande overgrepssak

Oppsummert

Ein mann i 50-åra er tiltalt for å ha bestilt over 100 seksuelle overgrep mot utanlandske småjenter. Han skal også ha forgripe seg mot elevar på skulebussen han køyrde. Det er sett av fem veker til saka.

 • Ber om frifinning på fleire punkt

  Mannen sin forsvarar meiner mannen må frifinnast for fleire av tiltalepunkta i den store overgrepssaka. Han meiner det ikkje kan bevisast at han har gjort det politiet meiner. Forsvararen seier det heller ikkje fins bevis for at han har forgripe seg mot barnet sitt. Mannen har vedgått dei fleste tiltalepunkta.

 • Ber om 250 000 i erstatning

  Bistandsadvokaten til mannen sitt barn, ber om at mannen må betale 250 000 kroner i erstatning. Mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot barnet sitt over fleire år, og nektar for at det har skjedd. Bistandsadvokaten til to skulelevar som mannen skal ha forgripe seg mot, ber om at dei to elevane får til saman 100 000 kroner i erstatning.

 • Skuleelevar forklarer seg

  Fire småjenter som var passasjerarar på skulebussen den overgrepstiltalte mannen køyrde, forklarer seg i retten i dag og i morgon. Mannen er tiltalt for å ha forgripe seg mot to av dei, medan dei to andre forholda er forelda. Mannen skal ha forgripe seg mot jentene medan han køyrde dei til og frå skulen, men nektar for å ha gjort noko mot dei.

 • Hevdar faren forgreip seg

  Barnet til den overgrepstiltalte mannen hevdar han har forgripe seg seksuelt mot vedkomande i fleire år. Ifølgje tiltalen starta dette før barnet var under 14 år, men blei ikkje kjent før politiet tok kontakt i samband med at faren var sikta for omfattande nettovergrep. Barnet forklarte i retten at faren sin aktivitet på nettet var heilt ukjent. Mannen nektar å ha forgripe seg mot barnet.