Økt jord- og flomskredfare

NVE hever nivået på varselet for jord- og flomskredfaren til gult nivå i Midt Norge. Det er spesiellt i bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring som er spesiellt utsatt.