Nytt skoletilbud

Nordmøre får et nytt utdanningstilbud fra høsten av. Da starter alternativ helseklinikk opp en naturmedisinsk skole.

Massasje
Foto: JON EEG / Scanpix

Jorun Kvistnes ved helseklinikken sier at man tidligere har reist ut av fylket for å ta denne utdannelsen. Nå etableres imidlertid tilbudet  i Frei/Kristiansund, og målet er at mellom ti og tjue studenter skal være på plass i høst.

I første omgang dreier det seg om en utdannelse i diplommassasje, og utdannelsen vil foregå på kveldstid. Etter endt utdanning vil man for eksempel kunne starte egen klinikk, jobbe innen idrett, eller på et spa-senter. Klinikken tar forøvrig sikte på å utvide tilbudet etterhvert.

Den naturmedisinske skolen er en privatskole, og de tilbyr en utdanning på høyskoletrinnet. De får imidlertid ikke lov til å kalle seg høyskole, fordi skolene innen naturmedisin ikke får offentlig godkjennelse. Jorun Kvistnes håper at dette imidlertid kan endre seg etterhvert.

Hun sier de har merket en mer og mer positiv holdning til naturmedisin. Dette gjelder ikke minst hos "vanlige" folk, men også hos legene sier Jorun Kvistnes at de har merket en holdningsendring.