NRK Meny

– Nynorsken vert ikkje brukt nok

– Nynorsken vert ikkje brukt nok i kommunane, seier leiar i Noregs Mållag, Håvard Øvregård. Mållaget krev at kommunane set større fokus på språk.

Nei til nynorsk

Mange kommuner forsømer nynorsken, og brukar heller bokmål.

Foto: Scanpix

Artikkelen er flere år gammel.

Noregs Mållag meiner at kommunalt tilsette bør bli mykje flinkare til å tenke på språket dei brukar.

– Problemet er ikkje talet på nynorskkommunar. Men at dei kommunane som brukar målforma tillét at staten sender ut informasjon på bokmål utan at dei klagar. Det undergrev regimet om å ha nynorsk- og bokmålskommunar, seier leiaren i mållaget, Håvard Øvregård.

Språkstatus

Håvard Øvregård

Leiaren i Noregs Mållag meiner at ein må sjå mykje nynorsk for å lære det.

Foto: Kjartan Helleve

Øvregård meiner også at viss all informasjon ein får er på bokmål, vil det gjere at nynorsk vert mindre verdt enn språkrivalen.

– Det handlar om folk sin språkkunnskap. For både born og unge er det viktig at dei ser mykje nynorsk for å kunne språket sitt godt. Det handlar om kva slags status ein opplever at språket har, seier Øvregård.

Det å vere ei nynorsk kommune vil seie at dei set krav til staten om at all informasjon vert sent på nynorsk. Dette er ikkje alltid tilfelle.

Til dømes i Møre og Romsdal er 23 av 36 kommunar nynorskkommunar, men ikkje alle er like flinke til å bruke målforma.

Lite nynorsk i norske kommunar

I Noreg er det 114 av 430 kommunar som har nynorsk som hovudmålform. I 2007 hadde 27 prosent av kommunane vedteke å bruke nynorsk som språk.

Hordaland er innehavarar av flest nynorske kommunar, men Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ligg rett bak. Mange kommunar i Noreg brukar ikkje målforma i det heile tatt.

Nils Ulvund i Nordmøre mållag opplever og at språk blir nedprioritert i kommunane.

– I praksis så har ikkje kommunane mogelegheit til å prioritere språkspørsmålet. Dei vedtek politikk og legg planar på alle område, men innanfor språkkulturen forsømmer dei seg, seier Ulvund.

På Nordmøre er 9 av dei 11 kommunane nøytrale i språkspørsmålet, men der ser Ulvund ein aktiv bruk av bokmål. Dette er blant anna fordi dei tilsette ikkje vert oppfordra til å nytte det.

Nynorsk

Oppfrisking i nynorsken skal gjere målforma enklare å bruke.

Foto: Flickr

Tungvint språk

Fleire meiner at nynorsk er tungvint og komplisert, og at det er enklare å bruke bokmål i staden.

Surnadal, som er den einaste nynorskkommunen på Nordmøre , har bestemt seg for å arrangere eit oppfriskingskurs i nynorsk, fortel assisterande rådmann, Gunhild Eidsli.

– Det å skrive godt nynorsk kan vere ei utfordring for mange. Derfor har vi godt av ei oppfrisking, både når det gjeld setningsoppbygging og rett og slett det å skrive eit godt og flytande språk, seier den assisterande rådmannen.

Siste video/lyd

Mange geitebønder i landet vil ha den elektriske geiteklaven til Gjemnesbedrifta Nofence. Produksjonen pågår for fullt, men geiteklaven er enno ikkje godkjend. Gründerbedrifta treng beitesesongen 2017 for å gi Mattilsynet dokumentasjonen dei krev.
Dei fleste har meir enn nok med å SJÅ utfor kanten på den hundre meter høge Zakariasdammen i Tafjorden på Sunnmøre.
Men det finst folk som vil betale for å få seg ein luftig tur. Og frå neste veke av kan dei gjere akkurat dét...
Fiskesperra som skal redde den nasjonale lakseelva Driva, blir slakta av ekspertar på behandling av gyrosmitte. Miljødirektoratet er ansvarleg for prosjektet til seksti millionar kroner. Dei meiner det trengst berre små justeringar.