Nye søknadar til Nav

Så langt denne veka har det kome inn 78 søknader om dagpengar til Nav her i fylket. I tillegg har det kome 122 søknader om dagpengar under permittering. Totalt har det kome inn 20 026‬ søknader om dagpengar til Nav i Møre og Romsdal sidan koronakrisa stengde Noreg.