Ny kommune får nytt navn – her er forslagene

Arbeidsgruppen som jobber for å finne navn til den nye kommunen bestående av Halsa, deler av Snillfjord og Hemne, foreslår ni alternativer.

Odd Jarle Svanem, John Lernes og Ola Rognskog

Ordførerne fra de tre kommunene ble enige om å slå seg sammen. Nå skal den nye kommunen få navn.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange av navnene har lokalt utspring i de tre kommunene og både Halsa og Hemne er blant alternativene. Forslagene er sendt til Språkrådet for vurdering.

I slutten av måneden skal arbeidsgruppa foreslå en endelig navneliste som skal sendes til fellesnemnda for de tre kommunene.

Dette er alternativene:

Halsa:
Begrunnelse: Opprinnelig et gårdsnavn som har utspring fra landskapet; smalt parti, overgang, også brukt i forbindelse med båt/segl.

Hemne:
Begrunnelse: Hemne er opprinnelig et fjordnavn, en språklig slektning av ordet hamn. Fjorden gav livd og ly for båter og skip som søkte innover når det blas stygt uti Leia. Tidlig må fjordnavnet Hemne (norrønt Hefni eller Hefnir) ha vorte navn på et geografisk område rundt fjorden. Dette områdenavnet vart etter kvart administrasjonsnavn på flere verdslige og kirkelige eininga: Skipreide, sokn, tinglag og prestegjeld (1765). Da formannskapsloven kom i 1837, vart Hemne kommunenavn. Det vart senere delt opp i Vinje kommune, Heim kommune, Hemne kommune og Snillfjord kommune.

Havn:
Begrunnelse: Sted der fartøy kan loss og laste eller søke ly for vind og sjøgang. I overført betydning; ekteskapets trygge havn, bringe saken vel i havn gir den en god, heldig avslutning. Se begrunnelse for navnet Hemne.

Vinjar:
Begrunnelse: Norrøn opprinnelse og betyr venn av jorden. Vinjar kommer fra betydningen eng/beite. I tillegg har vi Vinjefjord og Vinjeøra som stedsnavn.

Vinjefjord:
Begrunnelse: Norrøn opprinnelse og betyr venn av jorden. Vinjar kommer fra betydningen eng/beite. I tillegg har vi Vinjefjord og Vinjeøra som stedsnavn.

Heim:
Begrunnelse: Egnethet for bosted. Heim er et gammelt kommunenavn i perioden 1911- 1963.

Fjordheim:
Begrunnelse: Se navnet Heim. Naturlig kobling for den nye kommunen, som har i alt 8 fjorder.

Sodvin:
Begrunnelse: Historisk har mange stedsnavn utgangspunkt i elvenavn, og her i distriktet kan vi relatere Søa til Søvatnet, Søvassdalen, Søvasskjølen, Søvassli, Sødal og videre gården Sodvin – senere kalla Sodin, som ble delt i to; Vestri Sodin og Kirkjusodin som etter hvert ble uttalt Kjørse og omskrevet til Kyrksæter og nå Kyrksæterøra. Se også begrunnelse for navnet Vinjar og Vinjefjord.

Sjøstrand:
Begrunnelse: En kommune med stor strandlinje. Vi har stedsnavna Vennastranda og Strand.