Hopp til innhold

Mot nye folkeavstemninger i Hareid og Halsa

72.9 prosent av innbyggerne i Hareid stemte for å bestå som egen kommune. Likevel inviterer nå kommunen til en ny folkesavstemning om kommunesammenslåing. Kommunestyret i Halsa bestemmer seg i august om de skal holde ny avstemning.

Erna Solberg ser på at Hareid og Ulstein signerer intensjonsavtale

Statsministeren var tilstede da ordførerne i Hareid og Ulstein skrev under en intensjonsavtale om kommunesammenslåing. Nå skal innbyggerne i Hareid avgjøre om det blir sammenslåing.

Foto: Lars Ivar Nordal / NRK

– Vi fikk kritikk etter den første folkeavstemningen fordi vi ikke hadde med Hareid-Ulstein-alternativet. Dessuten har forutsetningene endret seg etter den første folkeavstemningen, sier ordfører i Hareid, Anders Riise.

22.august blir innbyggerne i Hareid invitert til stemmelokalene nok en gang for å si sin mening om kommunesammenslåing. Men denne gangen blir det bare ett alternativ. Ja eller nei til Ulstein kommune.

-Forutsetningen er endret

Hareid

Innbyggerne i Hareid kommune skal nok en gang stemme om kommunesammenslåing 22.august.

Foto: Commons

– I bestillinga fra kommunaldepartementet ble kommunene invitert til å slå seg samen slik at folketallet ble minst 15.000. Men etter folkeavstemningene har dette endret seg, og regjeringen har sagt at dette tallet kan være lavere. De har også endret inntektsgrunnlaget for kommunene. Dette åpner for at vi kan slå oss sammen med Ulstein, sier Riise.

En ny kommune med Ulstein/Hareid får 13.500 innbyggere og vil bli den fjerde største i Møre og Romsdal. En intensjonsavtale mellom kommunene gir Ulstein status som administrasjonssenter med ordfører, rådmann og den sentrale administrasjonen, mens Hareid får administrasjon for pleie- og omsorg, teknisk, kultur, oppvekst og plan og utvikling.

Forholdet må modne

Anders Riise

Ordfører i Hareid Anders Riise.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Dette handler om en modning av forholdet. Det er to kommuner som er tett bundet sammen. Vi har utredet spørsmålet om sammenslåing både på 90-tallet, i 2005 og i 2012. Da var det skepsis mot sammenslåing, sier Riise.

Under folkeavstemningen i mai sa 73 prosent av innbyggerne i Hareid nei til sammenslåing. 15 prosent vil ha Runde kommune (Søre Sunnmøre), mens 11 prosent vil slå Hareid sammen med en storkommune rundt Ålesund.

Mot ny folkeavstemning i Halsa

I Halsa kommune er det satt i gang en underskriftaksjon for å få ny folkeavstemning om kommunesammenslåing.

– Vi har ikke gjort noe vedtak på dette i kommunestyret. Men vi vet at det er en underskiftsaksjon på gang, sier varaordfører Ellbjørg Harriet Reiten (Sp).

Årsaken til underskriftsaksjonen er at Aure kommune har sagt nei til å slå seg sammen med nabokommunene. I den første folkeavstemningen fikk en sammenslåing med Aure, Hemne og Snillfjord flest stemmer i Halsa.

.– Forutsetningene er endret, og dersom innbyggerne i kommunen ønsker en ny avstemning, så mener jeg vi bør gjøre det, sier Reiten.

Kommunestyret må behandle saken på ny dersom minst to prosent av kommunens innbyggere skriver under på kravet om ny folkeavstemning.

I så fall kan kommunestyret behandle saken i midten av august, og avholde en ny folkeavstemning i løpet av september.