Normal trafikk

Ålesundstunnelane er opna igjen. Dei var stengde ein periode då ein bil fekk motorstopp.