NRK Meny
Normal

Hadde behov for å "trøste" hverandre

Styreleder Ola H. Strand sier at styremedlemmene i Helse Midt-Norge hadde behov for å snakke ut om det som har skjedd de siste dagene.

Ola H. Strand

Styreleder Ola H. Strand måtte la styremedlemmene snakke ut om den vanskelige tiden i et hemmelig møte tirsdag kveld.

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Tirsdag kveld kalte Strand inn til et såkalt hemmelig dialogmøte på telefon.

– Dette er en veldig krevende situasjon for oss alle. Hensikten med møtet var å gå gjennom prosessen, og la hvert enkelt styremedlem få sette ord på hvordan en har det nå.

– Har profesjonelle styremedlemmer i et regionalt helseforetak som forvalter rundt 17 milliarder kroner behov for trøst?

– Ja, jeg har omsorg for mine styremedlemmer, og mener det var helt naturlig å snakke om dette, sier Strand

Styremøtet ble kalt inn på svært kort varsel. Møtet ble avholdt pr. telefon, og etter det NRK kjenner til skal de fleste styremedlemmene deltatt på møtet. Møtet varte i underkant av en time.

Mener det ikke er et styremøte

Men styreleder Strand nekter for at dette var et styremøtet.

– Dette var et info... æ-æ... et kontaktmøte. I henhold til helseforetaksloven har jeg mulighet til å snakke med mine styremedlemmer mellom styremøtene. Jeg mener dette ikke var et hemmelig styremøte, men et kontaktmøte, og vi føler at dette er riktig.

– Fører ikke til mer mistillit

I følge styringsdokumentene for de enkelte helseforetakene, jfr. punkt 3.2.3 skal alle styremøter holdes for åpne dører. Enkelte saker kan unntas offentlighet, men i alle slike saker må helseforetaket vise til en lovparagraf på hvorfor de skal være hemmelige.

– Nå kommer det kraftig kritikk fra flere hold på måten som prosessen har vært ført på. Du er ikke redd for at slike hemmelige møter som offentligheten ikke får være med på kan være med å forsterke inntrykket av en uryddig prosess?

– Det er ingen grunn til at dette skal forsterke mistilliten til prosessen. Jeg føler meg på trygg grunn når vi har gjort dette, sier Strand.