Nærmer seg kollaps

Trafikken over fergesambandet Aukra-Hollingsholmen er i grenseland for hva som kan håndteres. Det sier Dag Hole i Møre og Romsdal Fylke.

Hollingsholmen

242.000 flere biler blir nå fraktet over sambandet Aukra-Hollingsholmen enn for bare fem år siden.

Foto: Geir Løvbugt

Siden utbygginga på Ormen Lange-anlegget på Nyhamna i Aukra har trafikken til Gossen økt kraftig.

En halv million biler fraktes årlig på fergesambandet Aukra-Hollingsholmen og dette er nesten ei dobling de siste 10 år. Seksjonsleder for kollektivtrafikk i Møre og Romsdal fylkeskommune, Dag Hole, sier at dette er på grensen til hva en kan klare.

–I dag finnes det heller ingen alternativer til denne ruten, sier Hole.

Trafikkøkning ventes

Det er ventet at problemene vil øke i fremtiden. Nyhamna skal bygges ut for 15 milliarder i åra fram mot 2017 og det betyr økt trafikk til og fra Aukra i utbyggingsfasen.

Aukrasamarbeid

Ordfører Bernhard Riksfjord og kommunkasjonssjef Kitty Eide i Shell skal samarbeide om å bedre fergetilbudet over Aukra-Hollingsholmen.

Foto: GunnarSandvik / NRK

Shell er driftsoperatør for Ormen Lange og kommunikasjonssjef Kitty Eide mener det så langt ikkje er blitt et alvorlig problem med svak fergekapasitet.

–Pr. i dag og med den statistikken er det ikke noe problem nå. I den grad det blir et problem skal vi være med å se på løsninger. Vi har en rekke tiltak på gang i Shell nå for å få ned trafikken på de avgangene med høyest belegg, sier Eide.

Men hvem skal i så fall betale regninga hvis trafikken øker så kraftig at det må inn ei ekstra ferge. Aukra kommune har bedre økonomi enn noen, og ordføreren Bernhard Riksfjord sier Aukra blir med på et spleiselag, men vil ha med flere andre.

–Jeg tror at både NHO og LO må gå inn å se på det prinsipielle ved dette. Aukra har i fem seks år nå gått inn med millioner i dette sambandet, og det er vi villig til å videreføre. Men det er mange parter i dette. Både fylkeskommunen, Fjord1, Statens vegvesen, Aukra kommune og utbyggerne, sier Riksfjord.

Møttes for å drøfte fremtiden

Det er ett fergesamband til hele Aukra. Jeg håper vi i fellesskap skal få til noe sammen, sier Riksfjord.

I dag møttes flere av aktørene – Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Shell og aukraordfører Bernhard Riksfjord.

Dag Hole

Dag Hole i samferdselsavdelinga sier trafikken i sambandet er på grensen av hva som kan håndteres.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

–I utbyggingsfasen gikk Shell inn med 30 millioner kroner til infrastruktur. Pengene ble brukt til både oppstillingsplass og kai. For oss er dette et prinsipp om vi skal gå inn å støtte drift av ei ferjestrekning som er et offentlig ansvar, sier Eide.

–Fylkeskommunen må se hele fylket under ett. Vi må øke rammene til ferjetjenester i Møre og Romsdal. Men vi har ikke fått noen entydige positivt signaler så langt på at det kommer mer penger fra staten, sier Dag Hole.