Hopp til innhold

Stor optimisme i næringslivet

Fremtidstroen er tilbake for fullt blant norske næringslivsledere. Sjekk hvor i landet optimismen er størst og minst.

Fra gassanlegget på Nyhamna

Gassanlegget for Ormen Lange ligger på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Optimismen blant næringslivslederene i landet er stor.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Optimismen er tilbake for fullt blant norske næringslivsledere. Det viser revisjonsselskapet KPMG sitt nasjonale barometer på trykket innen næringslivet, i den årlige undersøkelsen blant 900 norske toppledere.

Arne H. Sæther

Arne Sæther i KPMG tror oljesektoren påvirker den gode troen på fremtiden.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

På landsbasis går næringslivsbarometertrykket opp fra i fjor. Optimismen er størst i Rogaland, mens pessimismen rår i Nord-Norge.

Møre og Romsdal er den regionen i landet som har størst økning i trykket, sammenlignet med fjorårets undersøkelse.

– Dette viser en bedre tro i forhold til året før. Spesielt i Møre og Romsdal har det vært en sterk vekst i troen både når det gjelder omsetningsøkning, lønnsomhetsøkning, sier partner i KPMG i Molde, Arne Sæther.

Venter økt omsetning og overskudd

Undersøkelsen er gjort for tredje året på rad og sjekker tilstanden i næringslivet i de ulike regionene i Norge.
Svarene på fem sentrale spørsmål i KPMGs undersøkelse trekkes sammen til en samleindikator som måler det kortsiktige trykket som et barometer.

Undersøkelsen viser at bedriftene i Møre og Romsdal venter å øke både omsetning, overskudd og antall ansatte.

– Ifølge undersøkelsen er det også flere næringslivsledere i Møre og Romsdal som har vært positiv til kommunal og statlig tilrettelegging enn landet for øvrig, sier Arne Sæther.

Oljesektoren påvirker troen

Hele 40 prosent i Møre og Romsdal planlegger å øke antall ansatte, opp 12 prosent fra i fjor. 60 prosent av bedriftslederne venter økt omsetning, og 47 prosent av de spurte venter økt lønnsomhet.

– Færre tenker på vesentlige tiltak når det gjelder kostnadsreduksjoner, sier Arne Sæther.

Tilsvarende undersøkelse for ett år siden viste pessimisme hos mange og mindre framtidstro for egen bedrift, men det har ikke slått til. Mange gjør det godt og nå er framtidstroen styrket.

– Det er vanskelig å si hva som har skjedd, men vi ser at oljesektoren går for fullt i mange regioner, og jeg tror nok det i stor grad påvirker vår tro på fremtiden, sier Sæther.

Næringslivet klager på veistandarden

De mest optimistiske bedriftslederne finner man i Nord- og Sør-Trøndelag. Her svarer 46 prosent av de spurte at de forventer å øke antall ansatte de neste 12 månedene.

Dårleg veg

Over hele landet er næringslivet misfornøyd med veistandarden.

Foto: Guillermo Farias / NRK

Nordland, Troms og Finnmark havner på bunn. I denne regionen svarer kun 26 prosent at de forventer å øke antall ansatte.

Undersøkelsen viser også at næringslivets misnøye med veistandarden er stor i alle landets regioner.

– Det er flest som er misfornøyd i Møre og Romsdal enn i resten av landet, sier Sæther.

80 prosent av de spurte fra Møre og Romsdal synes denne delen av infrastrukturtilbudet er «meget dårlig» eller «litt dårlig». Bare 12 prosent bruker «meget god» eller «ganske god» for å beskrive veistandarden.