Hopp til innhold

Nå bygges hoppbakkene i Ålesund

Tirsdag i neste uke er det byggestart på de tre skibakkene i Spjelkavika.

Hoppbakker Spjelkavik

Hoppbakkene skal bygges på fjellet ved Vasstranda, like ovenfor Myrdalsvegen.

Foto: Spjelkavik idrettslag / Skisse

De tre hoppbakkene skal ligge på nordsiden av fjellet i området på Vasstranda der Spjelkavik idrettslag har idrettsanlegg fra før. Bakkene skal kunne brukes både om sommeren og om vinteren.

Nå er vi spent på hvordan dette skal foregå. Dette er nytt i Ålesunds-området og vil være et løft for hoppsporten i vårt distrikt, sier leder i Spjelkavik idrettslag, Perry Holen.

– Noen vil si at det ikke rimer helt med hoppbakker i Ålesund?

Ja, det kan man si, med snømangel og sånn. Men dette er plastbakker. Så dette har vi tro på.

Det er planlagt tre bakker med K-punkt på 10. 20 og 40 meter.

I prosjektbeskrivelsen heter det at bakkene skal kunne skape aktivitet i et område der det bor 70.000 mennesker innen en omkrets på 30 minutters reisetid. Det vektlegges også at det bor mange barn og unge i området.

Idrettslaget viser også til Molde, der det ble anlagt helårs hoppbakke i Mølleråsen i 2009. Der har rekrutteringen skutt i været, ifølge prosjektbeskrivelsen.

– Ålesund har et større nedslagsfelt enn Molde. Dette skulle tilsi at vi skal klare å få til større aktivitet her enn i Molde, sier Holen til NRK.

Anlegget har en total kostnadsramme på 13 millioner kroner. I dette tallet ligger også verdien av dugnadsarbeid og moms. Anlegget finansieres blant annet med tippemidler og sponsorpenger.

Bakkene er planlagt åpnet 30. juni 2015.