Hopp til innhold

– Vi kommer ikke til å trekke stigen opp etter oss

Nye Molde kommune kommer ikke til å lukke døra for de kommunene som har sagt nei til å bli en del av den nye storkommunen fra 2020.

Torgeir Dahl

Leder i fellesnemnda for nye Molde kommune, Torgeir Dahl (H) mener det er viktig at den nye kommunen fremstår som inkluderende på naboene.

Foto: Trond Vestre / NRK

Fredag dag ble spørsmålet om de interkommunale samarbeidsavtalene diskutert i fellesnemnda for den nye kommunen etter at Molde, Nesset og Midsund valgt å slå seg samen.

Vi ønsker å vise raushet, sier ordfører i Molde Torgeir Dahl (H) som leder fellesnemnda.

– Vi ønsker å dele kompetanse med våre gode naboer. Vi har ikke tenkt å trekke stigen opp etter oss. Vi ønsker å være en del av fellesskapet her i Romsdal, og samtidig ønsker vi å strukturere noe av samarbeidet på en mer effektiv måte i et godt samarbeid med de kommunene som ikke er med i nye Molde kommune.

Vil videreføre avtaler

Fellesnemnda for nye Molde kommune

Fellesnemnda for nye Molde kommune diskuterte samarbeidsavtaler fredag.

Foto: Trond Vestre / NRK

Og det betyr at de interkommunale samarbeidsavtalene i hovedsak vil bli videreført.

– Ja, det gjør det. Det samarbeidet vi har i dag når det gjelder for eksempel krisesenter, barnevern, legevakt, renovasjon, og for den sak skyld også havnesamarbeid, vil bli videreført, sier Torgeir Dahl.

Etter at intensjonavtalen om en storkommune i Romsdal ble avvist i folkeavstemningene våren 2016 satte Molde, Midsund og Nesset seg ned ved forhandlingsbordet igjen. Resultatet ble at de tre kommunene ble enige om å slå seg sammen.

Fræna og Eide ble også enige om å slå seg sammen mens de øvrige kommunene har valgt å fortsette som i dag.

Samarbeid på kryss og tvers

Kommunene har i mange år samarbeidet gjennom interkommunale avtaler. Dette har vært et komplekst og omfattende nett av samarbeid på kryss og tvers av kommuner og regioner, og tanken bak kommunereformen var at sammenslåing skulle erstatte de interkommunale avtalene.

På møtet i fellesnemnda for nye Molde kommune fredag ble politikerne utfordret til å gi signaler om hvordan de stilte seg til interkommunalt samarbeid i fremtiden.

Bred enighet

Torill Melheim Strand i fellesnamnda for nye Molde kommune

Toril Melheim Strand (Ap) representerer Nesset i fellesnemnda.

Foto: Trond Vestre / NRK

Og i fellesnemnda var det bred enighet, både når det gjelder ønsket om å vise raushet og behovet for å effektivisere avtalene.

– Det er først og fremst Midsund og Nesset som må rydde opp i sine avtaler, sa ordføreren i Nesset, Rolf Jonas Hurlen (H).

– Vi må oppføre oss å en skikkelig måte og ikke piske de som ikke vil. Samtidig var det jo meningen at vi skulle klare oss selv, sa Toril Melheim Strand (Ap).

– Det må ikke skje på en slik måte at en opplever at dette er slags straff for at en ikke er blitt med kommuneprosjektet vårt, sier Torgeir Dahl (H) til NRK.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL