NRK Meny
Normal

– Tiltakene for å holde eldre i jobb virker ikke

Nå kan tiltak for å holde eldre i jobb lengre bli kuttet. Molde kommune er blant kommunene som mener at tiltakene har liten effekt.

Molde kommune

Rosepiken har voktet torget utenfor Molde rådhus siden 1971. Inne i rådhuset diskuteres nå politikken overfor ansatte som har tjent kommunen i lang tid.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

For få år siden ønsket Molde kommune å beholde eldre arbeidstakere så sterkt, at de innførte mer lønn og mer fri for å få eldre arbeidstakere til å bli værende i jobbene sine.

Nå kan disse tiltakene komme til å bli kuttet.

I 2005 vedtok Molde kommune et nytt reglement for seniorpolitikken. Medarbeidere over 62 år kunne få et lønnstillegg på 18.000 om man ikke gikk ut i delvis avtalefestet pensjon. Som hovedregel kunne de over 62 også få 10 ekstra fridager hvert år.

Mette Holand

Mette Holand er personal- og organisasjonssjef i Molde kommune.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK
Anne Mari Mordal

Anne Mari Mordal er hovedtillitsvalgt i Fagforbundet.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Vi ønsker at våre seniorer skal stå i arbeidet lenger enn til fylte 62 år, sier personal og organisasjonssjef i Molde kommune. Mette Holand til NRK.

Ordningen kan bli avviklet

Nå er Molde kommune i tvil om disse ordningene har virket etter hensikten, og at ansatte gjør sine valg om pensjon eller arbeid uavhengig av om det finnes seniorpolitiske tiltak eller ikke. Ordningen blir avviklet om kommunestyret følger innstillingen fra administrasjonen.

Det er et godt omdømme for oss å ha en slik ordning. Men det er mange faktorer som spiller inn for om en senior skal bli stående i arbeid eller pensjonere seg. Det er helse, fordeling av arbeidsoppgaver, hvor langt man er kommet i pensjonsgivende inntekt og trivsel, sier Holand.

I 2014 har vi femti ansatte over 62 år. Om lag 20 % av disse går av med AFP enten vi har denne seniorordningen eller ikke, sier hun.

– Mer enn tid og penger

Som så mange andre kommuner har også Molde trange kommunebudsjett. Nå ser ikke kommunen seg råd til å ha en ordning som honorerer eldre som vil fortsette i arbeidet. Kommunen har startet en prosess som kan ende i at tiltakene blir kuttet.

Jeg tror vi må se på flere faktorer enn tid og penger. Her, som på alle andre områder, må vi se på om vi får nok igjen for de pengene vi legger inn. Eller om vi kan se på andre ting, sier Holand.

Kommunen støtter seg på en FAFO-rapport som også formidler tvil om effekten av tiltakene. Her fremgår det at flere oppfatter tiltakene mer som en «rettighet» enn som et «tiltak», og at mange arbeidstakere har bestemt seg lang tid på forhånd om de vil stå i arbeidet ut over 62 år, eller om de ønsker en løsning med AFP.

– Et viktig virkemiddel

De ansattes organisasjoner ønsker imidlertid å beholde ordningene. De mener at 18.000,- kroner og 10 ekstra fridager kan være nettopp det som skal til for at flere vil arbeide lenger.

Mange trenger sårt et virkemiddel for å kunne stå i jobben tre år ekstra. For eksempel de ekstra fridagene kan være en slikt virkemiddel, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Anne Mari Mordal.