Nav snur om enkepensjonen: Alle får det de har krav på

Enker og enkemenn som har gått glipp av etterlattepensjon skal få sakene sine behandlet på nytt, og skal få etterbetalt alt Nav har holdt tilbake. Fungerende ytelsesdirektør i Nav, Magne Fladby sier det dreier seg om rundt 3000 personer.

Magne Fladby

Fungerende ytelsesdirektør i Nav, Magne Fladby, lover at Nav skal kontakte alle som kan ha rett på etterlattepensjon.

Foto: NRK

Jorunn Eide-Fredriksen

Jorunn Eide-Fredriksens kamp er kronet med seier: Hun får etterbetalt to års tilleggspensjon.

Foto: NRK

For en uke siden fortalte NRK om Jorunn Eide-Fredriksen som har gått glipp av 200.000 kroner i etterlattepensjon fordi hun ikke forsto et brev fra Nav (les hele brevet nederst i saken).

På grunn av det forvirrende brevet, søkte Eide-Fredriksen to år for sent. I den perioden gikk hun glipp av 9000 kroner hver måned. Da søknaden ble innvilget, etterbetalte Nav bare de tre siste månedene.

NRK har siden da mottatt tips om en rekke enker som er i samme situasjon. Dette gjelder i stor grad kvinner, da mennene ofte har hatt den høyeste inntekten.

3000 vil få nytt brev

Av de 60 000 pensjonistene som har mottatt brevet fra Nav, er det 23 000 som aldri søkte om etterlattepensjon.

– Vi ser at det er rundt 3000 av disse som vi mener kan ha en opptjent rettighet til høyere pensjon. Disse vil vi nå kontakte, sier fungerende ytelsesdirektør i Nav Magne Fladby til NRK.

Innrømmer for dårlig informasjon

Dersom de oppfyller vilkårene, vil de få etterbetalt pensjon i inntil tre år tilbake i tid – i stedet for tre måneder, slik Nav har praktisert til nå.

Fladby forklarer:

– Da pensjonsreformen kom i 2011, kom også et nytt regelverk. Før hadde Nav etterbetalt i inntil tre år ved feilberegninger, men nye regler tilsier at etterbetaling bare kan skje tilbake til måneden FØR søknad ble sendt. Nå har vi benyttet en unntaksregel som gir oss mulighet til å etterbetale i tre år. Dette gjør vi fordi vi i dette tilfellet ser at informasjonen vi har gitt ikke har vært god nok.

Fladby sier Nav har endret rutinene, i erkjennelse av at informasjonen har vært for dårlig. Han lover også at Nav skal se på brevenes form. I tillegg skal Nav fra nå av sende ut påminnelsesbrev til alle pensjonerte enker og enkemenn som ikke søker om tillegg i pensjonen som de kan ha rett på.

– Dette har vi gjort siden midten av november, sier Fladby.

Lover tettere oppfølging

Han lover at Nav skal følge opp denne gruppen enda tettere nå.

– Vi jobber nå så fort vi kan med disse sakene. Etterlatte i denne gruppen trenger ikke gjøre noe selv nå, de vil bli kontaktet av Nav. Og de vil få utbetalt alt de har krav på, selv om vi ikke kan love det før jul, understreker han.

Han sier han er glad for at saken til Jorunn Eide-Fredriksen nå blir løst:

– Dette er penger hun har krav på, og som hun nå får etterbetalt, sier han.

– Aps Karin Andersen har engasjert seg i saken og mener at Nav burde justere disse pensjonene automatisk, slik de gjorde før. Hvorfor gjør dere ikke det?

– Det dreier seg om mange ulike rettigheter, og i mange tilfeller har vi ikke alle opplysninger vi trenger for å treffe rett vedtak. Da må de fylle inn et søknadsskjema, og deretter behandler vi kravet. Det er dessverre ikke så enkelt som at vi kan utbetale på bakgrunn av den informasjonen vi har, sier Fladby.

– Uakseptabelt med uforståelige brev

Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) mener det er uakseptabelt dersom informasjon fra Nav ikke blir forstått.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Også arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har reagert på brevet fra Nav.

– Det er uakseptabelt om informasjon fra Arbeids- og velferdsetaten ikke blir forstått. Det er viktig at informasjon fra offentlige instanser blir forstått av brukerne, blant annet for å sikre at deres rettigheter blir ivaretatt, skrev Eriksson i en e-post til NRK tidligere denne uken.

På spørsmål om de som har gått glipp av etterlattepensjon bør få hele beløpet etterbetalt, svarte Eriksson dette:

«Det følger av regelverket at brukere som ikke har satt frem krav fordi Arbeids- og velferdsetaten har gitt misvisende eller manglende opplysninger kan gis etterbetaling for opptil tre år før kravet ble satt frem».

Håper på varig endring

Arbeidsministeren overlot deretter til Nav å svare på om de har gitt manglende eller misvisende opplysninger til Jorunn Eide-Fredriksen og de andre etterlatte.

Nav har brukt tre dager på å svare på dette spørsmålet, men sent i går ettermiddag kom altså svaret: De enslige pensjonistene får sakene sine behandlet på nytt.

Karin Andersen (SV)

Karin Andersen (SV) oppfordrer Nav til å ta tak i klager de får, før det blir en mediesak. Det vil også være bedre for de ansatte, tror Andersen.

Foto: Stig Marlon Weston / SV

SV-politiker Karin Andersen har engasjert seg i enkenes sak, og blant annet stilt spørsmål til arbeidsminister Eriksson.

Hun er veldig glad for at Nav nå vil se på dette på nytt.

– Det er positivt at Nav ser at dette var feil, og at de er raske til å snu seg rundt. Og så regner jeg med at dette ikke er en engangsløsning, men systemer som gjør at folk også framover vil få den pensjonen de har krav på, sier Andersen.

Hun oppfordrer Nav til å se på slike saker før de blir en mediesak.

– Når Nav får klager, må de se på eget system om de kan gjøre noe bedre. Det vil også være en lettelse for de ansatte i Nav om de får systemer som gjør at folk får god hjelp og at informasjonen er mulig å forstå. Da blir det færre klager og konflikter for dem som jobber i Nav, så dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Andersen.

Se Dagsrevy-reportasjen her

Jorunn Eide-Fredriksen gikk glipp av 200 000 kroner fordi hun ikke forsto et brev fra NAV.
Brev til enke
Foto: Skjermdump / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger