Mogleg stenging skaper reaksjonar

Laksefiskeentusiastar fryktar at Miljødirektoratet gjer alvor av planane om å stenge fleire hundre små og mellomstore elvar på grunn av fiskemangel og manglande organisering. Laksefisket blir avslutta ved midnatt fleire stader. I Skorgeelva i Vestnes fryktar laksefiskaren Bernt Gjelsten at ei stenging kan bli svært øydeleggande for rekrutteringa og interessa. Sjå meir i videoen:

Miljødirektoratet går inn for å stenge laksefisket i nesten 600 elver i fleire år framover.