Robot ved bredda av Rauma elv
Foto: Sissel Brunstad / NRK

Elvar i Møre og Romsdal

 • Under middels laksefiske

  Lite regn i sommer har gått ut over laksefisket i Møre og Romsdal. Det er fisket mest laks i Surna, der det så langt er meldt inn fangst på rundt fire og et halvt tonn. På andreplass kommer Rauma, som ble åpnet for vanlig fiske for første gang på mange år. Der er det fisket litt over tre tonn. Fiskeforvalter Geir Moen hos statsforvalteren sier at fisket har spesielt vært dårlig i de mindre elvene.

  Surna
  Foto: Terje Reite / NRK
 • Positiv til tiltak for villaksen

  Jan Melseth i styret for Lakseelevane på Sunnmøre er positiv til at villaksen for første gang kan hamne på raudlista over utryddingstrua artar. Det var miljøvernminister Sveinung Rotevatn som i går sa at raudlisting kan bli aktuelt når ei ny handlingsplan for villaks skal lagast. Jan Melseth seier sesongen har vore svært utfordrande i Møre og Romsdal. Han seier villaksen treng vern for å overleve som art.

  Jan Melset ved Storehølen
  Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK
 • Klorforsøk med gode resultater

  Testingen av klor som virkemiddel mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris, har gitt svært gode resultater i den nasjonale lakseelva Driva i Sunndal i høst. I forsøket ble en klorblanding sluppet ut i elva over to uker. Etter 11 dager var testfisken kvitt alle parasitter. Forsøket er satt i gang av Miljødirektoratet og kan bane vei for alternativ behandling som ikke skader annet enn selve gyrosmitten i smittede lakseelver.

  Klorblanding tilsettes elvevannet for å fjerne gyro-smitte på laks i elva Driva.
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Stenger Ørstaelva

  I dag stenger Ørstaelva for fiske på grunn av lite fisk. Normalt varer sesongen til 31. juli, men i år er meldt inn fangst på under 40 fisker.

  Leder i elveeierlaget, Per Magne Bjørdal, sier til avisa Møre-Nytt at når det er så lite både fisk og vann i elva, så har de ikke noe annet valg enn å stenge.

 • Skal revidere vilkår

  Konsesjonsvilkåra for Folla- Vindøla- reguleringa i Surnavassdraget skal reviderast. Det blei bestemt i statsråd i går. Surna er eit nasjonalt laksevassdrag som blir regulert til kraftproduksjon, og revisjonen skjer for å betre forholda for laks- og sjøaurebestanden i vassdraget. Olje- og energidepartementet pålegg no ei minstevassføring i to sideelvar til Surna. I tillegg krev departementet mellom anna nytt inntak

Miljødirektoratet går inn for å stenge laksefisket i nesten 600 elver i fleire år framover.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.