Robot ved bredda av Rauma elv
Foto: Sissel Brunstad / NRK

Elvar i Møre og Romsdal

 • Mogleg stenging skaper reaksjonar

  Laksefiskeentusiastar fryktar at Miljødirektoratet gjer alvor av planane om å stenge fleire hundre små og mellomstore elvar på grunn av fiskemangel og manglande organisering. Laksefisket blir avslutta ved midnatt fleire stader. I Skorgeelva i Vestnes fryktar laksefiskaren Bernt Gjelsten at ei stenging kan bli svært øydeleggande for rekrutteringa og interessa. Sjå meir i videoen:

  Miljødirektoratet går inn for å stenge laksefisket i nesten 600 elver i fleire år framover.
 • Gler seg over utviklinga i Surna

  – Utsiktene for laksefiske i elva Surna i Rindal ser gode ut. Det seier Georg Solem i Surna Elveeigarlag . Elva har i mange år vore rekna som ei viktig og god lakseelv, men har hatt svært varierande sesongar. Årets sesong kjem til å bli eit godt gjennomsnittsår og no peikar pila oppover. Dei tre-fire siste åra har jamnt over vore gode, seier Solem.

  Laksefiske i Surna
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Stenger Valldøla for fiske

  Valldal elveeigarlag har vedtatt at det ikkje skal vere fiske i elva Valldøla i sesongen 2019. Bakgrunnen for stenginga er at det er dramatisk lite fisk i elva, både gytelaks og yngel. – Å stengje elva for fiske er einaste tiltaket elveeigarlaget rår over med tanke på å gjere noko for å betre situasjonen, seier styreleiar Stein Kristian Valdal. Håpet er å få løyve til å starte kultivering. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt løyve til å fiske laks på den nedre strekninga av elva og flytte den oppom laksetrappa på Hoel.

  Laksefiske ved Holsbrua i Valldal
  Foto: Frode Berg / NRK
 • Testar klor mot gyrosmitte

  For første gong blir det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva. – Dersom dette fungerer så gir det oss enno eit verktøy for å kunne kjempe mot gyrosmitte, seier Anne Kristin Jøranlid, seniorrådgivar i Miljødirektoratet. Sjå meir her:

  For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.
Miljødirektoratet går inn for å stenge laksefisket i nesten 600 elver i fleire år framover.
For første gong vert det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva.