Moderat snøskredfare

Det er moderat snøskredfare i Trollheimen, i Romsdal og på Sunnnmøre, melder varsom.no. Skredproblemet finnes overalt hvor det ligger mye nysnø i bratt terreng. Vær forsiktig i bratte heng under og etter snøfallet til nysnøen har stabilisert seg.