Mintes de som ikke kom hjem i live

I dag ble mange hedret med kransenedleggelse for at de ofret seg for freden og fedrelandet under 2. verdenskrig. Ved Øre kirke hedret de to odelsgutter som mistet livet.

Bautaen i Torvikbukt

Arthur Øren og Hans Orset ga livene sine for fedrelandet. Hjemme i Torvikbukt og Osmarka hadde de mistet to odelsgutter og de legger fortsatt ned krans på bautaen ved Øre Kirke.

Foto: Hans-Olav landsverk / NRK

Arthur Øren (28) og Hans Orset (26) var en del av Trøndebataljonen som ble innkalt til nøytralitetsvakt på grensa mot Finland og Russland like over jul i 1940.

Tormod Reiten

Tormod Reiten er tidligere rektor ved Høgtun folkehøgskole i Gjemnes.

Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

– Dagen før de skulle dimitteres og dra hjem fikk de beskjed om at tyskerne var kommet og at de måtte delta i krigen, forteller Tormod Reiten som var til stede på kransenedleggelsen ved Øre kirke 17. mai.

Strabasiøs ferd

Reiten forteller om en strabasiøs ferd. 700 mann tok Hurtigruta ned til Narvik-området der de gikk i land. Der måtte de gå over fjellet for å komme til Gratangen der de skulle møte tyskerne.

– De hadde mange hester, mye oppakning, og de hadde lite mat og dårlig vær, forteller han.

Men de kom seg omsider over fjellet. Der var det delte meninger om hva man burde gjøre. Skulle de gå rett i stilling, eller skulle de legge seg for å hvile. Beslutningen om at de skulle hvile ble tatt – og dermed kom tyskerne dem i forkjøpet.

Borghild Neergaard

Borghild Neergaard Aarseth holdt tale og la ned krans ved bautaen ved Øre kirke.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

– De ble bokstavelig talt tatt på senga. Den første som ble tatt lå i en låve. Det var Hans Orset, en odelsgutt fra Torvikbukt. Han var den første som ble truffet av en tysk kule med en gang han kom ut fra låven hvor de hadde hvilt.

I alt 34 soldater døde i Gratangen 25. april 1940. Blant dem også odelsgutten Arthur Øren fra Osmarka.

– Arthur Øren fra Osmarka var egentlig gardist, derfor var han også lavere befal. Hans Orset var en flott gutt som vokste opp i Torvikbukt. I begge tilfeller måtte andre ta over gårdene som de skulle ha hatt, forteller Reiten.

– Dette glemmer vi ikke

Bautaen i Torvikbukt

Hvert år legger de ned krans ved bautaen som står ved Øre kirke i Gjemnes.

Foto: hans-Olav Landsverk / NRK

13. juni 1941 kom de to kistene med dampbåten til Torvikbukt. Den dagen husker Reiten godt.

– Det var helt stille på kaia i Torvikbukt.

Og hver 17. mai minnes de soldatene som falt.

– De gjorde sitt for fedrelandet, slik er det å forsvare friheten, og det blir ikke glemt.

her leger de ned krans ved Øre kirke 17.mai.