Mindre strengt bålforbud

Fredag inntrer det faste bålforbudet i Norge. Men i år er reglene myket opp noe, og det er blitt lov å bruke hodet. Mellom 15. april og 15. september, har det i mange år vært forbudt å gjøre opp ild «i eller i nærheten av skogmark». Forbudet har vært totalt, men i år blir det endring. Samtidig som forbudet utvides til å gjelde «i eller i nærheten av skog og annen utmark», blir det tillatt «å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann». Spesielt nevnes muligheten for å tenne bål på snødekt mark eller når det har vært mye nedbør over lang tid.

Bål i skogen
Foto: Igor Tratkowski / NRK