Hopp til innhold

Miljøvenleg kystfiskeflåte

Bellona meiner kystfiskeflåten er for gammal og treng fornying. Det kom fram på verftskonferansen i Ålesund i dag. Dette gjeld fartøy som er mellom 9 og 15 meter. Snittalderen på denne flåten er rundt 30 år. Bellona vil ha nye båtar med moderne teknologi, som går på straum eller har hybridløysingar. Enova opplyser at dei har moglegheit til å kunne finansiere ein del av kostnadene til fornying.

Sjark i Ålesund
Foto: Alf-Jørgen H. Tyssing / NRK