Hopp til innhold

Statoil skal ha bestemt seg for å føre Aasta Hansteen-gassen til Aukra

Mye tyder på at gassen fra Aasta Hansteen-feltet skal ilandføres på Nyhamna i Aukra kommune. Ifølge nettstedet Petro Arctic skal Statoil allerede ha bestemt seg for Nyhamna.

Flyfoto av Nyhamna i Aukra

Nyhamna på Aukra tar nå imot gassen fra Ormen Lange-feltet. Fra 2016 kommer det også gass fra Aasta Hansteen-feltet.

Foto: Svein Roger Ivarsen

Det er en gigantisk utbygging som skal skje på Aasta Hansteen-feltet. Prosjektet er på 32 milliarder kroner. Feltet skal, ifølge Petro Arctic, knyttes til Langeled på Nyhamna med en gassledning til 15 milliarder kroner.

Jon Aasen

Jon Aasen er fylkesordfører i Møre og Romsdal.

Foto: Håvard Grønli / NRK

Bernhard Riksfjord

Bernhard Riksfjord er ordfører i Aukra.

Foto: SP
Ola Borten Moe på Sps landsstyremøte på Gardermoen.

Ola Borten Moe er olje- og energiminister.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Planen for utbygging og drift er i ferd med å bli overlevert olje og energiministeren i disse dager, skriver Petro Arctic.

Aasta Hansteen-feltet er tidligere kalt Luva-feltet. Driften skal styres fra Statoils nye anlegg i Harstad, og utbyggingen markerer starten på oljevirksomheten på de store havdypene i Norskehavet.

Dersom dette er riktig, er dette helt avgjørende for utviklingen av oljevirksomheten i Norskehavet. En ny gassledning til Aukra blir et spleiselag. Hvert enkelt felt er ikke stort nok for å bygge egne løsninger, sier fylkesordfører Jon Aasen til NRK.

– Så Statoil rydder nå veg for andre selskaper?

– Ja. Statoil er det store, sterke selskapet på norsk sokkel. De sitter med et brukbart funn. Det er naturlig at Statoil, som det toneangivende selskapet, rydder veg for de andre, sier Aasen.

Plattformen til feltet skal bygges i Sør-Korea og produksjonen skal begynne i 2016.

– Jeg har grunn til å tro at dette faller på plass. Det virker sannsynlig at Statoil har tatt en investeringsbeslutning. Jeg har ikke fått signaler om noe annet, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord, til lokalavisen Romsdals Budstikke.

Den nye gassledningen til Aukra ble også omtalt av olje- og energiminister Ola Borten Moe under den årlige Desemberkonferansen i Kristiansund for en knapp måned siden. Han var opptatt av at den nye gassledningen fra Aasta Hansteen-feltet til Nyhamna kommer til å få stor betydning for utviklingen av gassvirksomheten i Norskehavet.

– Dette er viktige prosjekter for den videre utviklingen i Norskehavet. Jeg tror selskapene finner gode løsninger som gjør at prosjektene kan realiseres nå, sa Borten Moe under konferansen.

Dersom Aukra blir valgt, vil det ha store konsekvenser for utviklingen av industri i området. For kommer først gassen fra Asta Hansteen-feltet dit, vil trolig flere andre felt komme etter.

Den gassen som nå ligger i Norskehavet vil komme inn til Aukra for å bli filtrert og behandles slik som gassen fra Ormen Lange allerede blir i dag. Deretter sendes den med gassrørledningen videre til Europa, sier Jon Aasen ti NRK.