Hopp til innhold

– Dette er et av Europas største industriprosjekter

Verdens største plattform av sitt slag kan snart bli en realitet utenfor Nordlandskysten. Partnerne i Aasta Hansteen-prosjektet er nær en beslutning om utbygging til nær 50 milliarder kroner.

Plattform på Aasta Hansteen-feltet

GIGANTISK: Aasta Hansten blir Norskehavets nordligste gassfelt og vil bli lokalisert om lag 300 kilometer fra Bodø og Helgeland på 1300 meters dyp. Her ser du den spesielle plattformen sammenlignet med bygningene i Oslo sentrum. Rådhuset ses rett til høyre for plattformen.

Foto: Aker Solutions

Etter at olje og energiminister Ola Borten Moe sa et foreløpig nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, er det andre prosjekter oljetilhengerne i nord nå retter oppmerksomheten mot.

For Aasta Hansteen-utbyggingen vil bety startskuddet for en ny gigantisk oljeutbygging i Nord-Norge og kan snart bli en realitet utenfor kysten av Nordland.

Heftig prislapp

Statoil sitt Aasta Hansteen-prosjekt til 32 milliarder, samt gassinfrastrukturen kalt NSGI fra Luva feltet til Nyhamna med en prislapp på ca 15 milliarder, er i sterk framdrift.

Partnerene i prosjektet skal snart være nær en beslutning om utbyggingen til nær 50 milliarder kroner, deretter skal innstillingen behandles i Stortinget.

Går alt etter planen kan produksjonen starte i 2016.

Skal etableres på 1300 meters dyp

Aasta Hansten vil bli Norskehavets nordligste gassfelt og vil være lokalisert om lag 300 kilometer fra Bodø og Helgeland på 1300 meters dyp. Det vil bety starten på dypvannsutbygging i Norskehavet.

Gassfeltet planlegges bygd ut med verdens største Spar-plattformen. Understellet blir på hele 193 meter, hvorav 170 meter stikker under havoverflaten.

Nå nærmer partnerene i Aasta Hansteen-prosjektet seg en beslutning om utbyggingen.

Se video av hvordan installasjonen bygges lengre ned i artikkelen.

Ola Borten Moe

VIL HA UTBYGGING: Olje og energiminister Ola Borten Moe er positiv til en utbygging på Aasta Hansteen-feltet. Her på oljemøtet i Svolvær tidligere i høst, da Moe sa nei til å åpne Lofoten og Vesterålen for oljeboring.

Foto: Bjørn Erik Lunde / NRK

Moe positiv til utbyggingen

Olje og energiminister Ola Borten Moe er blant dem som er positive til utbyggingen.

– En utbygging av Aasta Hansteen vil ha stor betydning for den videre utviklingen av hele Norskehavet. Selskapene står nå overfor flere viktige beslutninger frem mot planlagt levering av utbyggingsplaner for Aasta Hansteen og NSGI før jul, sa Moe sa Moe tidligere denne uken.

Han sier det vil være en fordel med en beslutning så snart som mulig.

– Dette er viktig slik at jeg kan fremme saken for Stortinget slik at de kan behandle saken før sommeren. Jeg vurderer Aasta Hansteen og NSGI som svært viktige prosjekter for den videre utviklingen av Norskehavet, og legger til grunn at de involverte selskaper er sitt ansvar bevisst og finner gode løsninger som gjør at prosjektene kan realiseres nå.

  • SE VIDEO:

– Vil gi ringvirkninger i 50 år

Petro Arctic som organiserer nordnorske leverandører til oljeindustrien, sier at både utbygging og drift av gassfeltet vil gi store ringvirkninger i landsdelen.

De mener dette vil bli et av Europas største industriprosjekter de neste årene.

– Med en investeringsbeslutning, kan vi for alvor slå fast at vi har fått en etablert petroleumsvirksomheten i nord, og vi har et godt grunnlag for aktivitet og ringvirkninger i de neste 50 årene i hele landsdelen, sier Kjell Giæver i Petro Arctic.