Hopp til innhold

Mener regjeringa må ta grep for at norsk sjømat skal kunne være konkurransedyktig

Næringa mener Norge går glipp av titusenvis av arbeidsplasser på grunn av høye tollbarrierer inn til EU og andre viktige markeder for bearbeidet norsk sjømat.

Markrell i frabrikke til Brøndrene Sperre.

EU er det viktigste markedet for norsk sjømat. Hos Brødrene Sperre mener de at det også burde være det viktigste markedet for bearbeidet norsk sjømat.

Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Det er stor aktivitet hos Brødrene Sperre i Ålesund. De er Norges nest største produsent av pelagisk fisk og jobber kontinuerlig for tilgang til flere markeder for produktene sine.

Daglig leder i bedriften, Inger Marie Sperre, mener EU burde være det nærmeste markedet for bearbeidet sild og makrell, men peker på at høye og uforutsigbare tollsatser gjør dette vanskelig.

Titusenvis av arbeidsplasser som kunne vært i Møre og Romsdal er ikke her, fordi disse produktene blir møtt med så høy toll når de skal inn til EU, sier Sperre.

Ifølge Sjømat Norge møter 70 prosent av fiskeeksporten ulike satser for toll når det skal inn til unionen. Sperre er bekymret for at Norge skal bli utkonkurrert av land med bedre avtaler. Derfor mener hun sjømaten nå må bli prioritert i regjeringens forhandlinger med EU.

Inger-Marie Sperre

Inger Marie Sperre er daglig leder for fiskeribedriften Brødrene Sperre. Hun er også 1. nestleder i Sjømat Norge.

Foto: Remi Sagen / NRK

Utgangspunktet er at EU vil ha råvaren vår, sier Sperre. Hun kunne ønske at det var lettere å eksportere et videreforedlet produkt slik at næringa kunne få beholde mer av verdiskapningen.

Da må regjeringa hjelpe oss å få andre tollregler, lavere tollsatser, og mer forutsigbare regler knyttet til toll, sier Sperre.

Sild

Røkt laks har 13 prosent toll inn til EU. Bearbeida sild har 20 prosent toll, ifølge tall fra Sjømat Norge.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Vil jobbe for å gjøre det lettere for norsk fisk

Bedriften på Ellingsøya i Ålesund fikk fredag besøk av næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Han sier han fikk gode råd og innspill til hva regjeringen bør ta tak i fremover.

Vi skal i nye forhandlinger med EU om EØS- midlene og der mener jeg at en av hovedprioriteringene for Norge må være å sikre bedre markedsadgang for norsk fisk.

Etterlyser like konkurransevilkår

Han fikk også beskjed fra fiskeribedriftene om at de ønsker flere handelsavtaler, blant annet med Japan. Japan er et viktig marked for eksport av makrell, og har vært det i flere tiår.

Om få år vil makrell fra Storbritannia og EU gå tollfritt inn, mens norsk makrell møter toll på 7–10 prosent.

Sperre mener det blir utfordrende å produsere så mange prosent billigere enn konkurrentene.

Det er veldig vanskelig for norsk industri når konkurrentene rundt Nordsjøbassenget har bedre handelsvilkår enn oss inn til dette store markedet i Asia, sier Sperre.

Statsråden innrømmer at det har vært for liten fremgang i arbeidet med en handelsavtale med Japan.

– Det mener jeg også må være en av hovedprioritetene våre fremover.

Jan Christian Vestre (Ap)

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) vil jobbe for mer videreforedling av råvarene i Norge.

Foto: Remi Sagen / NRK

Ministeren ser behov for større fokus på fiskeriforedling

Vestre lovet at han nå vil samarbeide tett med resten av regjeringen for å få bedre vilkår.

– Jeg syns vi ser noen grafer her fra Brødrene Sperre som bekymrer meg sterkt. Vi ser at norsk sjømateksport øker, men den delen av dette som handler om videreforedling, verdiskaping, de lange verdikjedene – der er vi i ferd med å se at andre land går forbi oss, og det mener jeg er veldig dårlig industripolitikk, sier han.

Han mener derfor det nå er viktig å koble fiskeripolitikken sammen med industripolitikken.

– På den måten kan vi skape, mer verdier, mer eksportinntekter og flere arbeidsplasser også i norsk fiskeriforedling.

Les også – Sensasjonell makrellrekord i august

Havdrøn på makrellfiske 2019