Mange bekymringsmeldinger

Tallet på bekymringsmeldinger til barnevernet øker stadig i Møre og Romsdal, skriver Sunnmørsposten i lørdagsavisa. Hittil i år har Ålesund fått 326 meldinger, noe som er 35 flere enn på samme tid i fjor. Barnevernsleder Vivian Dyb i Ålesund tror ikke det er fordi mange flere barn enn før blir utsatt for omsorgssvikt. – Det handler om at folk tør å melde ifra, sier han.