Landgang i Ålvundfjorden mandag

Minejaktfartøyet KNM Hinnøy er blant de mange norske marinefartøyene som siste dagene har operert i Nordmørsfjordene for å forberede den store landgangen mandag i Fuglevågen innerst i Ålvundfjorden. 1000 amerikanske marinesoldater fra US. Marine Corps og 200 – 300 militære kjøretøy og stridsvogner skal settes i land fra landgangsfartøyer etter å ha blitt fraktet inn fra amerikanske krigsskip med hangarskipet USS Iwo Jima i spissen. Sivilbefolkning vil bli holdt unna det mest kritiske landgangsområdet ved Ålvund og trafikken på riksveg 70 forbi området vil i perioder bli berørt av aktiviteten.

KNM Hinnøy minejaktfartøy
Foto: Gunnar Sandvik