Kutt i Averøy

Averøy kommune må kutte betydeleg i lovpålagde oppgåver, meiner rådmann Knut Mostad i sitt budsjettarbeid for 2018 og økonomiplanen for dei neste fire åra. Samtidig legg kommunen opp til nødvendig inntektsauke gjennom eit fornya takseringsgrunnlag for eigedomsskatt, skriv tk.no (krev abonnement). Mykje av årsaka er at Averøy skal bygge ny skule til 150 millionar kroner.

Knut Mostad, rådmann i Averøy kommune.
Foto: Eirik Haukenes / NRK