- Skulle fly pasienter – fikk ikke dispensasjon

Flyselskapet Krohn Air frakter i stor grad pasienter mellom Molde og Trondheim. De har søkt om dispensasjon fra vekterstreiken. Men i går kveld fikk de avslag.

Krohn-Air fly

Krohn Air ble oppretta i februar i år.

Foto: Roar Strøm / NRK

Krohn Air har hatt en midlertidig tillatelse til å fly pasienter mellom Molde og Tromdheim. Denne tillatelsen har de ikke lenger.NHO har ikkje behandla dispensasjonssøknaden enno.

Claus Krohn

Direktør i Krohn-Air, Claus krohn.

Foto: Roar Strøm / NRK

– En stor del av trafikken vi har er basert på pasientforflytning mellom Molde og St.Olavs hospital i Trondheim. Denne transporten er meget viktig å opprettholde, sier direktør Claus Krohn. Dispensasjonssøknaden ble ikke innvilget på tross av at Arbeidsmandsforbundet og LO gikk inn for at søknaden skulle innvilges, sier Krohn.

Pasienter rammes

Krohn Air holder til i Molde og blei starta i februar. De flyr til og fra Molde og Trondheim morgen og kveld. En stor del av trafikken er pasienter som skal til og fra St.Olavs hospital i Trondheim. Mandag til onsdag denne uka blei flygningene holdt igang ved hjelp av uorganiserte vektere. Nå har de ikke dispensasjon lenger. Dette merker pasientene sier rådgiver i Helse Midt-Norge Erik Andreas Øyen.

– Dette er en veldig uheldig situasjon, selvfølgelig. Vi håper at partene kan komme til en løsning så snart som mulig. Situasjonen skaper ulemper for de pasientene dette gjelder, sier Øyen.

Tungt for ungt selskap

Krohn Air er et ungt selskap. Når de nå ikke får fly passasjerer merker de dette på økonomien.

– Det er klart at dette slår ut økonomisk. Vi er et lite flyselskap og vi har kun en rute å støtte oss til. De andre selskapene er mer eller mindre uberørt ettersom trafikken blir avviklet fra andre flyplasser. Vi blir rammet rent økonomisk, for vi er avhengige av at ruten går og at vi har en daglig trafikk, sier Krohn.