Kringsjå sykehjem
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Kringsjå sykehjem i Kristiansund

 • Har sett inn tiltak

  Kristiansund kommune har no levert eit 50-siders dokument med tiltak for å betre forholda på sjukeheimane i kommunen. Dette skjer etter kritikken mot forholda ved Kringsjå sjukehjem. Tidlegare i år slo fylkeslegen fast at bemanninga var så låg at pasientar risikerte å få for lite mat og medisinar. Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson skriv at det er for tidleg å dokumentere effekten av tiltaka. Fylkeslegen har i haust varsla tilsyn på Kringsjå, med 24 timars varsel.

  Kringsjå sykehjem
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Fleire klagar på sjukeheim

  Det har det kome inn fleire varsl til Fylkesmannen etter at det i vår blei kjent at bemanninga ved Kringsjå sykehjem i Kristiansund var så låg at det var fare for at pasientar fekk for lite mat og medisinar. Desse gjeld både Kringsjå og andre sjukeheimar. – Vi har fått inn fire ekstra varsel, og fleire pårørande har teke kontakt, seier fylkeslege Karin Mûller Mikaelsen, som vil følge opp desse.

  Kringsjå sykehjem
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • – Har jobba systematisk

  Kringsjå sykehjem har betre pleie og omsorg no enn då Fylkesmannen hadde tilsyn i fjor, seier informasjonsleiar i Kristiansund kommune Tore Lyngvær. – Vi har jobba ganske systematisk sidan tilsynet. Vi har auka bemanninga og endra turnusen. Generelt går det betre no. Alt skjer no i samsvar med regelverket, men vi kan framleis bli betre, seier Lyngvær til NRK.

  Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune
  Foto: Roar Halten / NRK
 • Kritikken står ved lag

  Kritikken av Kristiansund kommune etter tilsyn ved Kringsjå sykehjem for eitt år sidan, står ved lag også etter ein gjennomgang av tilsvaret frå kommunen. Fylkesmannen står fast ved at der skjedde brot på fleire område. Mellom anna var bemanninga for låg, og det var for lita tid til å gi pasientane nok mat og medisinar. – Då vi gjorde tilsyn i fjor fann vi at Kristiansund kommune ikkje hadde god nok oversikt over risikoområde, og at det dessverre ikkje var sett i gang tiltak for å sikre at tiltaka vart lukka, seier fylkeslege Karin Müller Mikaelsen (biletet) til NRK.

  Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen
  Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK
 • – Ingen alvorlege lovbrot

  Kristiansund kommune tek sjølvkritikk for manglande dokumentasjon i tilsynssaka ved Kringsjå sykehjem. Fylkesmannen konkluderte med at at det var gjort fleire lovbrot etter å ha vurdert fleire avviksmeldingar. No har kommunen levert eit 100-sider langt tilsvar i tilsynssaka. Der hevdar kommunen at ingen ting ved dei melde avvika tyder på alvorlege lovbrot ved sjukeheimen. Kristiansund kommune har også tidlegare teke kritikk for at dokumentasjon på tiltaka som blei sett inn ikkje blei sendt til fylkesmannen. Det er denne dokumentasjonen som no har kome på plass, skriv Kristiansund kommune i ei pressemelding.