Krev handling mot plastforsøpling

Fylkesårsmøtet i SV krev at det må settast i verk tiltak mot forsøpling i havet. Dei vil ha ein nasjonal plan for opprydding på norske strender og i norske fjordar. Dei vil også skjerpe regelverket mot mikroplast.

Styret i Møre og Romsdal SV
Foto: SV