Kommuner i beredskap

Poilitiet på Sunnmøre har i dag hatt møter med både kommunar, brannvesen, helsevesen, og andre offentlege etatar i samband med uveret som er meldt i morgon.