Kommuner tapte i retten: Ansatte får betalt matpause igjen

Kommunene Ålesund, Orkland og Heim tapte i Arbeidsretten. Nå pålegges de å reversere de endrede arbeidstidene som ble innført etter kommunesammenslåing.

Kommunetilsette i Ålesund et lunsj

Kommuneansatte i Ålesund kommune mente endringene de ble påført var brudd på tariffavtalen. Nå har de fått medhold i Arbeidsretten (Arkivfoto).

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

En rekke kommuneansatte i de tre kommunene får også etterbetaling for den tiden de ikke fikk betalt matpause i 2020.

– Det er gledens dag. Det er prinsipielt viktig sak for oss, sier Hanne Tonning, som er hovedtillitsvalgt i Delta i Ålesund kommune.

– En viktig prinsipiell seier

NRK skrev i januar om at kommuneansatte i Ålesund var sinte fordi de ikke fikk betalt matpause.

Frode Nordstrand (Fagforbundet) og Hanne Tonning (Delta)

Frode Nordstrand (Fagforbundet) og Hanne Tonning (Delta) var svært fornøyd med mandagens dom.

Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK

Kommunen fjernet den betalte matpausen da kommunesammenslåingen av Ålesund og fire andre kommuner ble en realitet.

Før det skjedde hadde flere ansatte betalt 15 minutt av pausen.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har pålagt alle nye kommuner og fylkeskommuner å innføre 37,5 timers arbeidstid med tillegg av spisepause for alle kontoransatte, uavhengig av den arbeidstiden de hadde før sammenslåringen. Delta og Fagforbundet mente det stred mot hovedtariffavtalen og tok derfor ut søksmål mot KS og tre av kommunene som hadde økt arbeidstiden.

Mandag kom dommen som slår fast følgende:

  • Ensidig økning av ordinær arbeidstid for ansatte i kontoradministrasjonen ved sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner er tariffstridig.
  • KS pålegges med alle tilgjengelige midler å sørge for at tariffstridige endringer av ordinær arbeidstid reverseres.

– Dommen er klar på at KS og kommunene ikke har adgang til å fastsette dårligere arbeidsvilkår i kommuner og fylkeskommuner som slås sammen. Vi er svært fornøyd med den enstemmige dommen som slår fast at kommunesammenslåing ikke endrer tariffestede rettigheter, sier eder i Delta, Lizzie Ruud Thorkildsen, i en pressemelding.

Forventer oppgjør flere steder

Dommen vil får betydning for langt flere enn de tre kommunene som var part i retten.

– Dommen vil gjelde generelt for alle sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. Tilsvarende reverseringer og oppgjør vil komme i andre kommuner og fylkeskommuner som har brutt tariffavtalen, sier Deltas advokat Vegard Veggeland.

KS: – Nyttig å få en avklaring

Det er ikke mulig å anke en dom fra Arbeidsretten. KS advokat Øyvind Gjelstad, sier de vil ta dommen til etterretning.

– Vi gikk inn saken med et annet syn, men har ikke fått medhold i det. For oss er det uansett nyttig at Arbeidsretten har kommet med en avklaring. Nå vil vi ta dommen til etterretning, lese den grundig og se hvilke føringer den gir, sier Gjelstad.