Hopp til innhold

Klagar på jervevedtak

Naturvernforbundet klagar på ulike fellingsløyve på jerv som fylkesmannen har gitt i Rauma og Fjord. – Vedtaka er sterkt konfliktdrivande, meiner Naturvernforbundet. Dei meiner nokre av vedtaka er i strid med både forvaltningsmålet og forvaltingsplanen.

Skutt jerv
Foto: Statens naturoppsyn