Kan bli lang ventetid

Feltøvelsen under Trident Juncture er nå ferdig. Statens vegvesen varsler derfor at det de neste dagene vil være mye militær trafikk fra øvingsområdene og tilbake til oppsamlingsområdene. Deretter skal personell, materiell og kjøretøy transporteres ut av landet i militære kolonner. Det må dermed forventes forsinkelser på grunn av stor trafikk på det aktuelle vegnettet ut november måned som følge av dette. Fredag blir det blant annet 12 kolonner på E136 mellom Dombås–Åndalsnes. Det blir også fem kolonner på E136 mellom Lesja–Åndalsnes.

NATO-øvelse Åndalsnes
Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret