Kampanje for sjøtransport

Arbeidarpartiet lanserer i føremiddag ein omfattande kampanje for å få meir gods over frå land til sjø.

Stortingsrepresentant Else May Botten står i bresjen for kampanjen med eiga nettside der folk langs kysten blir bedne om å kome med innspel.

Ho meiner det er muleg å flytte 25 prosent av godset frå veg til sjø.